Werking

De UV-C FiltAir unit werkt als volgt (van boven naar beneden):

1 De lucht wordt aangezogen in het onderste deel van de UV-C FiltAir unit door EC ventilatoren.
2 De lucht wordt door een filter gevoerd dat grootste deel van de vaste verontreiniging filtreert.
3 In de UV reactor worden zelfs de kleinste overgebleven delen met UV-C gesteriliseerd.
4 De gereinigde – én steriliseerde lucht wordt door de bovenzijde van de UV-C FiltAir unit de ruimte weer ingevoerd.

1.

2.

3.

4.